Belvedere Duty Free ra mắt Danzka phiên bản giới hạn

 

Belvedere Duty Free ra mắt phiên bản giới hạn Danzka vodka tại Cannes vào cuối tháng này .

Martha Bamberger, giám đốc thương hiệu quốc tế tại Belvedere Duty Free sẽ có mặt trong sự kiện Tax Free World Association diễn ra từ 27-31 tháng 10 để giới thiệu phiên bản giới hạn này tới khách hàng.

« Chúng tôi tổ chức cuộc thi dành cho các sinh viên của trường thiết kế nổi tiếng – Danish Design School tham gia trang trí chai Danzka Vodka này, đặc biệt nhấn mạnh nhãn hiệu, di sản & phả hệ . Sáu mươi sinh viên tham gia thử thách với chai vodka này, và Snowflakes (bông tuyết), được đề cử như tác phẩm ‘Danzka vodka phiên bản giới hạn’ giành chiến thắng, » Bamberger cho biết.

Phiên bản giới hạn Danzka Vodka sẽ được ra mắt vào cuối năm 2008 .

Danzka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s