Belvedere ( Red ) ra mắt với liveshow của Usher

 

Belvedere Vodka kỷ niệm sự ra mắt của dòng sản phẩm mới nhất, Belvedere Red, với buổi biểu diễn đặc biệt của Usher . Usher có mặt cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như LeToya Lucket, Estelle và Athony Hamilton .

 

 

Belvedere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s