Scot Shock : Amrut Fusion – World Whisky of the Year

Amrut Fusion Whisky

Một cú sốc lớn đối với Scotland, Amrut Fusion của Ấn Độ được bầu chọn là « World Whisky of the Year » bởi tạp chí uy tín Malt Advocate .

 Giá niêm yết khoảng $60.00 /chai, Amrut Fusion thuộc dòng NAS ( No Age Statement – whisky không đề tuổi ) nhưng không chứa whisky trên 6 năm tuổi . Hơn nữa, nhiều whisky được ủ ít hơn 4 năm trong thùng gỗ chứa rượu cũ .

 Dòng whisky đơn này là sự kết hợp của mạch nha Ấn Độ và mạch nha khói ( than bùn ) của Scotland, với thời tiết đặc trưng của vùng nhiệt đới giúp quá trình trưởng thành của whisky nhanh hơn tại Scotland .

 Amrut Fusion được coi là một trong ba whisky hàng đầu của năm 2010 ( the best whisky of the year )  trong ấn bản «  The Whisky Bible » ( Kinh thánh Whisky ) .

Theo Luxist .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s