Courvoisier Rosé

Courvoisier gần đây hoạt động rất tích cực với các sản phẩm mang tính sáng tạo . Sản phẩm gần đây của nhà sản xuất cognac này là Cognac 12 và 21 .

 

Và sản phẩm mới nhất được nhà sản xuất cognac này giới thiệu là Courvoisier Rossé, dòng rượu pha trộn giữa vang đỏ của Pháp với Cognac .

 

Dòng rượu này khá nhẹ với nồng độ 18% ABV, được ra đời như một phản ứng với xu hướng Rosé của thế giới . Dòng rượu này dùng cùng với đá , hoặc uống thẳng – trong trường hợp uống cùng đá, khá giống với vang hồng rosé . Một điều thú vị là họ không sử dụng vang hồng thực sự mà là vang đỏ để pha trộn . Lưu ý rằng , vang hồng ( rosé ) bình thường không phải vang trắng + vang đỏ, mà đó là một phương pháp sản xuất vang khác .

 

The Rosé hay Red Courvoisier sẽ có mặt tại thị trường nội địa Mỹ và Caribe , cũng như các kênh bán lẻ tại miễn thuế , bắt đầu từ năm nay . Các thị trường khác bắt đầu từ tháng 5, 2012 .

 

Courvoisier .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s