Diageo công bố tăng trưởng hữu cơ doanh thu thuần tăng +7% trong quý 3

Diageo công bố mức tăng trưởng hữu cơ +7% trong quý 3 năm tài chính ( kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2011 ) , so với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng +2% .

Trong 9 tháng , kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2011, doanh thu tăng +5% ( tăng trưởng hữu cơ ) so với cùng kỳ và sản lượng tăng +3% . Tăng trưởng hữu cơ của doanh số bán ra theo vùng :

–          Bắc Mỹ +3%

–          Châu Âu -3%

–          Quốc tế +14%

–          Châu Á Thái Bình Dương +9%

Theo báo cáo cơ sở, doanh thu tăng +3%, trong quý kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2011, và tăng +2% trong vòng 9 tháng kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2011, so với cùng kỳ năm trước theo từng trường hợp .

Giá trị tài sản thuần đạt 5,407 triệu bảng ngày 31 tháng 3 năm 2011, so với 5,650 triệu bảng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010 . Lợi nhuận thu về trong giai đoạn này, bao gồm khoản phí đặc biệt lên tới 54 triệu bảng, gia tăng khoản nợ do tranh chấp thuế tiêu thụ đặc biệt đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan, một phần bù đắp bởi sự trừ giảm trong các điều khoản về nợ thuế doanh nghiệp theo quyết toán với cơ quan thuế . Vay nợ ròng là 7,062 triệu bảng ngày 31 tháng 3 năm 2011, so với 7,010 triệu bảng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010 .

Phong trào trao đổi nước ngoài dự kiến sẽ tăng lợi nhuận hoạt động vào thời điểm kết thúc năm tài chính 30 tháng 6 năm 2011, đạt 25 triệu bảng, so với năm trước . Điều này thể hiện sự sụt giảm xấp xỉ khoảng 30 triệu bảng so với suy đoán  đưa ra tại thời điểm của kết quả tạm thời, chủ yếu do sự suy yếu của đồng USD so với Sterling .

Paul Walsh, giám đốc điều hành Diageo, cho biết : “ Tình hình kinh doanh trong quý 3 phù hợp với mong đợi của chúng tôi, nửa cuối năm sẽ mạnh mẽ hơn nửa đầu . Tại Bắc Mỹ, xu hướng tiêu dùng đang được cải thiện, mặc dù khiêm tốn, các dòng Scotch whisky của Diageo, vodka và nhãn hiệu vodka biểu hiện mạnh mẽ trong quý 3 . Sự kết hợp tốt hơn với mức giảm giá thấp hơn bù đắp sự suy giảm sản lượng để thúc đẩy mức tăng trưởng.”

“Nhìn chung, tình hình kinh doanh tại Châu Âu tiếp tục là thách thức mặc dù trong quý tăng giá ( price/mix ) mạnh tại Anh, và Nga bù giá yếu hơn tại Ai Len, Hy Lạp, cùng suy giảm thương mại tại Tây Ban Nha . Sự cải thiện hơn nữa chính sách về giá ở cả mảng quốc tế và Châu Á Thái Bình Dương trong quý này, được thúc đẩy bởi sức mạnh liên tục của các nhãn hiệu whisky Scotch, đặc biệt trong dịp năm mới ở các nước Châu Á, cải thiện xu hướng với các nhãn hiệu bia tại Châu Phi, đặc biệt tại Nigeria, và sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại Nam Phi và Úc.”

“Xu hướng cải thiện tổng thể này là kết quả của sự tập trung vào các nhãn hiệu ưu tiên và thế mạnh của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi vẫn tự tin rằng tăng trọng tâm đầu tư tiếp thị cùng với việc tăng đầu tư mà chúng tôi đang thực hiện tại các thị trường mới nổi trong năm sẽ tiếp tục những cải thiện hiệu suất tích cực .”

Diageo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s