Belvedere BEAT 2011

Tuần trước, nhãn hiệu vodka cao cấp  & bộ phận tổ chức sự kiện Belvedere đã tổ chức dạ tiệc hàng năm ‘Belvedere BEAT party’ tại HYDE, Hong Kong . Dạ tiệc này thu hút nhiều sao hạng A như : Miki Yeung, Monie Tung, Shiga Lin, Carol Yeung và Zelia Zhong, cùng tham gia tổ chức sự kiện kỷ niệm ‘Joie de Vivre’ (‘Niềm vui sống’) dành cho những biểu tượng lớn hay ‘game-changer’ đã qua đời như : John Lennon, Gandhi, công nương Diana, Bruce Lee và một số tên tuổi khác . Dạ tiệc này cũng ra mắt bộ sưu tập Xuân –Hè của nhãn hiệu quốc tế Daydeam Nation .

This slideshow requires JavaScript.

www.belvederevodka.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s