Rémy Cointreau công bố mức tăng trưởng trong quý đầu năm tài chính mới

Rémy Cointreau báo cáo doanh thu 198,6 triệu euro trong quý đầu tiên của năm tài chính, đại diện cho mức tăng trưởng hữu cơ +22,5% so với cùng kỳ năm trước .

Tất cả các khu vực đều thể hiện tăng trưởng mạnh mẽ: Châu Á, Mỹ và Châu Âu công bố mức tăng trưởng 2 con số . Hiệu suất bán hàng tăng trưởng mạnh phản ánh hiệu quả của mạng lưới phân phối và sự liên quan của các khoản đầu tư tiếp thị đáng kể, theo công ty.

Rémy Cointreau lưu ý  rằng trong quý đầu tiên, theo truyền thống, “ thường có ý nghĩa rất ít” .

Rémy Cointreau tăng cường sự hiện diện tại Nhật Bản bằng việc mở chi nhánh phân phối mới, bắt đầu đi vào hoạt động kể từ tháng 4 năm 2011.

 

Phân tích các mảng

Cognac – Mảng Cognac công bố tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ +31,8% trong quý đầu tiên. Rémy Martin Cognac “xác nhận động lực thương mại mạnh mẽ”, với sự gia tăng khối lượng và giá cả năng động tích cực, kèm theo các tác động tích cực của bước chuyển động nâng cao không ngừng của thị trường, công ty cho biết. Phẩm chất vượt trội đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tất cả các khu vực.

Rượu mùi và rượu mạnh – mảng này đạt hiệu suất tốt. Cointreau, Mount Gay Rum và St Rémy đạt mức tăng trưởng tốt, đặc biệt tại Mỹ và Châu Âu. Metaxa, bị so sánh là yếu hơn, nhưng đang dần ổn định tại Châu Âu sau 2 năm suy giảm doanh thu.

Thương hiệu đối tác – Tăng trưởng hữu cơ +16,6% trong doanh thu của các thương hiệu đối tác có được là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán hàng, đặc biệt của Scotch whisky tại Mỹ.

Ngày 31 tháng 5, 2011, tập đoàn công bố một thỏa thuận về việc bán toàn bộ vốn cổ phần của Piper-Heidsieck – công ty Champagne cho tập đoàn EPI . Giao dịch có hiệu lực bắt đầu từ ngày 8 tháng 7. Rémy Cointreau sẽ tiếp tục là nhà phân phối toàn cầu cho Piper-Heidsieck và các nhãn hiệu Charles heidsieck, cũng như Piper Sonoma tại Mỹ . Kết quả là, doanh thu của mảng Champagne được phân loại vào các thương hiệu đối tác .

Trong quý đầu tiên – được cho là ít ý nghĩa với thị trường Champagne – những thương hiệu này đã đạt được tốt độ tăng trưởng tốt tại Mỹ và Châu Á, với kết quả tương phản tại Châu Âu .

Một cổ tức đề xuất 1.30€ và một cổ tức đặc biệt 1€ sẽ được đưa vào bỏ phiếu tại phiên họp hội đồng cổ đông tổ chức ngày 26 tháng 7, 2011. Thanh toán , chỉ bằng tiền mặt, sẽ được thực hiện ngày 3 tháng 10, 2011 .

Tỷ giá euro/ dola không thuận lợi trong quý đầu, thể hiện bởi hiệu ứng quy đổi nước ngoài tiêu cực 6,3% .

Công ty cho biết: “Mặc dù thị trường đã cải thiện đáng kể, môi trường kinh doanh tổng thể vẫn không ổn định. Hiệu suất trong thời gian đầu của năm tài chính ảnh hưởng nhiều trong việc giữ chiến lược về giá trị dài hạn của Rémy Cointreau . Do các thương hiệu cao cấp và mạng lưới phân phối, tập đoàn có tất cả các nguồn lực cần thiết để đảm bảo tăng trưởng ổn định thuận lợi.”

 

Rémy Cointreau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s