Danh mục rượu mạnh thúc đẩy tăng trưởng của Gruppo Campari trong 9 tháng đầu năm

Công ty rượu khổng lồ của Ý Gruppo Campari báo cáo tăng trưởng bền vững trên tất cả các chỉ số chính trong 9 tháng đầu năm 2011, được thúc đẩy bởi danh mục rượu mạnh cốt lõi.

Công ty cho biết: doanh số bán ra trên toàn bộ phần còn lại của thế giới, bao gồm kênh bán lẻ du lịch toàn cầu, chiếm 9,0% tổng doanh thu , tăng trưởng +48% trên tổng số, với sự thay đổi hữu cơ tích cực +33%, thúc đẩy bởi xu hướng tiêu dùng trên toàn bộ danh mục nhãn hiệu.

Điểm nổi bật trong 9 tháng đầu năm:

–          Doanh số : 889,2 triệu euro (+11,9%, tăng trưởng hữu cơ +10,5%)

–          Chỉ số EBITDA trước ‘one-offs’: 232,7 triệu euro (+13,3%, tăng trưởng hữu cơ +9,9%, 26,2% doanh số)

–          Chỉ số EBIT trước ‘one-offs’: 209,7 triệu euro (+12,5%, tăng trưởng hữu cơ +8,6%, 23,6% doanh số)

–          Lợi nhuận trước thuế: 174,3 triệu euro (11,5%)

Công ty đã đạt được xu hướng phát triển tích cực trong tăng trưởng doanh số hữu cơ (+7,3%) mặc dù có sự suy giảm hiệu ứng do cơ sở so sánh thuận lợi tại Úc, chuyển đổi sang nền tảng phân phối mới.

Nhận xét về kết quả này, Giám đốc điều hành Bob Kunze-Concewitz cho biết: “Tận dụng những khoản đầu tư thiếp thị cao, đỏi mới sản phẩm và tăng trường kết nối với thị trường, chúng tôi có một quý mạnh mẽ với sự phát triển bền vững, thúc đẩy đặc biệt bởi mảng kinh doanh các sản phẩm rượu mạnh chủ lực, cũng như sự đóng góp tích cực của những vụ mua lại gần đây.”

Đối với phần còn lại của năm, chúng tôi hy vọng sự kết hợp thương hiệu chính của chúng tôi với thị trường tiếp tục biểu hiện tích cực. Chúng tôi vẫn duy trì cam kết đầu tư hơn nữa vào việc tăng cường khả năng phân phối, đặc biệt tại thị trường Nga với tiềm năng lớn.”

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số bán ra của công ty đạt tổng cộng 889,2 triệu euro, cho thấy trên báo cáo tăng trưởng +11,9% với tăng trưởng hữu cơ đạt +10,5% (so với +6,8% trong 9 tháng đầu năm 2010). Hiệu ứng Perimeter tích cực với+2,3%, chủ yếu do việc thu mua lại Frangelico, Carolans và Irish Mist. Tác động của tỷ giá hối đoái -0,9%.

Lợi nhuận gộp tăng, đạt 521,1 triệu euro, tăng 13,3%, hay 58,6% doanh thu.

Hợp nhất doanh số bán hàng theo khu vực

Nhìn vào doanh số bán hàng theo từng khu vực, doanh số bán hàng tại thị trường Ý (+32,2% tổng doanh thu) ghi nhận mức tăng trưởng tổng cộng +2,7%, hoàn toàn do tăng trưởng hữu cơ, thúc đẩy bởi động lực mạnh mẽ của Aperol và Campari.

Doanh số bán hàng tại các thị trường còn lại của Châu Âu (+25,3% tổng doanh thu) tăng +24%, thúc đẩy bởi sự tăng trưởng hữu cơ +17,2%. Đáng chú ý, hiệu suất hữu cơ được thúc đẩy bởi thị trường Đức (+29,3%), chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng tiếp tục của Aperol. Kết quả tích cực đạt được trong các thị trường chính tại Châu Âu, đặc biệt là Nga (+20,9%), Áo (+18,3%) và Bỉ (+12,5%).

Châu Mỹ (33,5% tổng doanh thu) với mức tăng trưởng chung +6,3%, nhờ vào tăng trưởng hữu cơ +9,6%, chủ yếu do ảnh hưởng của các vụ mua lại Frangelico, Carolans, Irish Mist và Sagatiba. Tại Châu Mỹ, doanh số bán ra tại thị trường mỹ (20,0% tổng doanh thu), báo cáo tăng trưởng hữu cơ +3,0%, nhờ vào nhượng quyền thương mại SKYY Infusions và Wild Turkey.

Doanh số bán ra tại Brazil (8,1% tổng doanh thu) tăng trưởng tổng thể +11,1%, do tăng trưởng hữu cơ +8,4%, thúc đẩy bởi Campari, Dreher và SKYY Vodka, hiệu ứng bán kính +0,4%, do ảnh hưởng của Frangelico và thương hiệu mới được mua lại Sagatiba. Doanh số bán ra tại các nước Châu Mỹ khác tăng +54,2%, tăng trưởng hữu cơ +50,6%, chủ yếu thúc đẩy bởi Argentina, Canada và Mexico.

Tăng trưởng doanh số bán hàng kênh bán lẻ du lịch

Doanh số bán hàng của phần còn lại của thế giới, bao gồm doanh số của kênh bán lẻ du lịch toàn cầu, chiếm 9,0% tổng doanh thu, tăng 48,0% trên tổng thể. Do sự thay đổi tích cực của tăng trưởng hữu cơ +33,3%, thúc đẩy bởi xu hướng tiêu thụ trong toàn bộ danh mục nhãn hiệu cũng như sự chuyển đổi sang nền tảng phân phối mới tại thị trường quan trọng Úc.

Nhìn vào doanh số bán hàng của phân khúc khách hàng thương gia, rượu mạnh (77,6% tổng doanh thu) tăng trưởng +13,5%, tăng trưởng hữu cơ +11,8%.

Aperol, hiện nay là thương hiệu lớn nhất của công ty về giá trị doanh số bán hàng, với hơn một nửa doanh thu đạt được bên ngoài Ý, tiếp tục lực phát triển mạnh mẽ (+42,8% theo tỷ giá quy đổi không đổi), nhờ vào mức tăng trưởng hai chữ số tại Ý và ‘sự tiến bộ vượt bậc’ tại Đức và Áo, cũng như các thị trường khác tại Châu Âu, nơi thương hiệu mới được ra mắt gần đây.

Doanh số bán hàng của Campari tăng trưởng +3,3% theo tỷ giá quy đổi không đổi (-2,2% theo tỷ giá hiện thời), thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của Infusions tại Mỹ, nơi có thị trường vodka cạnh tranh khốc liệt, công ty cho biết. Hơn nữa, SKYY đã đạt được hiệu xuất tốt trong các thị trường quốc tế quan trọng, đặc biệt là Brazil.

Doanh số bán ra của Wild Turkey tăng +32,9% trên tổng thể theo tỷ giá quy đổi không đổi (+33,8% theo tỷ giá thực tế), thúc đẩy bởi hiệu suất tích cực của các dòng sản phẩm trong những thị trường trọng điểm. Đáng chú ý, những dòng sản phẩm chính của Wild Turkey tăng trưởng +8,5% với kết quả khả quan tại Mỹ, Úc và Nhật; American Honey tăng trưởng +41,5% tại Mỹ và Úc; trong khi Wild Turkey ‘ready –to – drink’ đạt được mức tăng trưởng tuyệt vời tại Úc và New Zealand (+131,1%).

Glen Grant tăng +7,4% theo tỷ giá quy đổi không đổi (+7,7% theo tỷ giá hiện thời) và tequila tăng +3,4% theo tỷ giá quy đổi không đổi (-2,7% theo tỷ giá hiện thời), thúc đẩy bởi hiệu suất tốt của Espolon.

Rượu vang, chiếm 12,3% tổng doanh thu, tăng trưởng +11,6% trong khi rượu khai vị Cinzano tăng +37% theo tỷ giá quy đổi không đổi (+32,9% theo tỷ giá hiện thời), thúc đẩy bởi Nga và Argentina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s