Remy Cointreau công bố tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu vượt mốc 1 tỷ euro

Remy Martin Cognac có màn trình diễn xuất sắc trong kênh bán lẻ du lịch, bối cảnh kết quả hết sức khả quan cho Remy Cointreau, công ty có doanh thu trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3, 2012 tăng trưởng +13% (+15,6% tăng trưởng hữu cơ) đạt 1,026,1 triệu euro.

Lợi nhuận từ hoạt động hiện tại tăng +24,4% đạt 207,7 triệu euro, trong khi biên độ hoạt động hiện tại, bao gồm sự gia tăng hơn nữa đầu tư tiếp thị, đạt 20,2%.

Tất cả các khu vực báo cáo tăng trưởng, với mức tăng trưởng hai chữ số tại Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Mỹ. Châu Âu được thúc đẩy bởi thị trường Tây Ây và Nga.

Lợi nhuận ròng, trừ các mặt hàng không định kỳ, đạt 123,9 triệu đôla Mỹ. tăng 15,3% so với năm trước.

Remy Martin – thương hiệu báo cáo tăng trưởng bền vững +21,9% của doanh thu, đạt 592,5 triệu euro, tăng +23,1% trong lợi nhuận hoạt động hiện tại, đạt 173,0 triệu euro, theo hiệu ứng kết hợp của việc tăng giá và sự di chuyển tiếp tục của thị trường Cognac cao cấp, đặc biệt tại Châu Á. Mỹ, kênh bán lẻ du lịch và Nga cũng tham gia tích cực vào sự tăng trưởng đáng chú ý này. Xuất hiện sự cải thiện hơn nữa biên độ hoạt động đến 29,2% (28,9% vào năm trước), mặc dù gia tăng đầu tư tiếp thị trong năm nay.

Rượu mùi & rượu mạnh – Tổng doanh thu của phân mảng này tăng 3,8%, đạt 215,8 triệu euro, hiệu suất tương đối tốt đối với thực trạng Châu Âu, nơi nền kinh tế đã có kinh nghiệm với nhiều vận may khác nhau, là thị trường hoạt động chính. Cointreau và Mount gay Rum đều báo cáo tăng trưởng trong các thị trường chính. Metaxa đã tăng trưởng trở lại sau hai năm suy giảm, phía sau sự so sánh yếu kém hơn, đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Biên độ hoạt động cũng tăng lên 24,4%, với sự đầu tư tiếp thị mạnh mẽ để hỗ trợ các thương hiệu chính.

Thương hiệu đối tác – Doanh thu đạt 217,8 triệu euro, tăng 1,9%, với lợi nhuận hoạt động 4,2 triệu euro. Phân mảng này, bao gồm mảng phân phối Piper-Heidsieck và champagne Charles Heidseick*, được thúc đẩu hoạt động kinh doanh tích cực, chủ yếu tại Mỹ và kênh bán lẻ du lịch.

*Ngày 8 tháng 7 năm 2011, Remy Cointreau chuyển giao phân mảng Champagne cho EPI Group, giá trị công ty 412 triệu euro. Remy Cointreau và EPI đã ký kết thỏa thuận phân phối toàn cầu cho các thương hiệu Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck và Piper Sonoma.

Động lực được ghi lại trong suốt năm tài chính 2011/12, mặc dù môi trường kinh tế và tiền tệ không chắc chắn tại Châu Âu, cho thấy Remy Cointreau đang có vị thế tốt để tiếp tục phát triển các thương hiệu. Do do, Tập đoàn sẽ vẫn duy trì đúng chiến lược giá trị trong khi xem xét các cơ hội phát triển tiềm năng,” công ty cho biết trong một tuyên bố.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s