Báo cáo IWSR cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của danh mục rượu mạnh, trái ngược với sự trì trệ của rượu vang

IWSR ghi nhận tăng trưởng 7% trong doanh thu bán ra của mặt hàng rượu trong kênh miễn thuế năm 2011, thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của rượu mạnh. Doanh số bán ra của rượu mạnh, chiếm 72,6% danh mục rượu, tăng trưởng 10% bù đắp cho doanh số bán hàng trì trệ của rượu vang, theo bản báo cáo tóm tắt của IWSR kênh miễn thuế/ bán lẻ du lịch năm 2012.

Doanh thu bán ra của danh mục rượu trong kênh bán lẻ du lịch toàn cầu  đạt 27,5 triệu thùng năm 2011, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Mỹ giải thích cho phần lớn sự tăng trưởng. Sự gia tăng số lượng du khách Trung Quốc giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng tại một số thị trường Châu Á, với doanh số bán ra trong danh mục rượu của khu vực này tăng hơn +11,8%.

Tại Châu Mỹ. doanh số bán ra tại Bắc Mỹ của whisky Mỹ, Cognac và tequila kích thích tăng trưởng tốt trong khi doanh số bán ra tại Châu Mỹ Latin tiếp tục hưởng lợi từ sự bùng nổ của khu vực du lịch. Kết quả tốt trong lĩnh vực du thuyền cao cấp Caribbean cũng góp phần vào +11,8% tăng trưởng của doanh số bán ra trong danh mục rượu của Châu Mỹ.

Châu Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 38,2% trên tổng số doanh thu danh mục rượu trong kênh miễn thuế toàn cầu, tăng từ 36,8% năm 2010. IWSR lưu ý rằng các sản phẩm trong phân khúc siêu cao cấp hoặc cao hơn cho thấy sự tăng trưởng nhanh nhất từ năm ngoái, trong khi tăng trưởng doanh thu của phân khúc cao cấp tăng trưởng nhanh hơn gấp hai lần phân khúc tiêu chuẩn.

Mặc dù doanh số bán ra của rượu vang tương đối ‘bằng phẳng’ tại Châu Âu – đại diện cho hơn 75% doanh số ra của danh mục vang trong tất cả các kênh bán lẻ du lịch – ghi nhận sự sụt giảm. Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Phi cùng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các dòng vang nhẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s