Bord Bia tại hội chợ Cannes

Bord Bia, Irish Food Board, sẽ giới thiệu các sản phẩm của 5 công ty rượu mùi Ai Len, & công ty bánh kẹo tại Triển lãm thế giới TFWA sắp tới ( Gian hàng : Mediterranean Village, N17 ) . 5 công ty  bao gồm : Butlers Chocolate Ltd: Butlers Chocolate là nhà cung…