Phỏng vấn : Huyền thoại Scotch Whisky – David Stewart

Bao nhiêu người có thể nói rằng họ dành hơn nửa thế kỷ cho cùng một công việc ? Khi Melody Ng, phóng viên của Moodie Report nói với các đồng nghiệp của cô tại Singapore rằng cô đã gắn bó với tờ báo này hơn 5 năm, họ đã không khỏi kinh ngạc. Đổ…