Champagne Taittinger khởi động tại TFWA với Diverse Flavours

Diverse Flavours sẽ giới thiệu bộ sưu tập Champagne Taittinger lần đầu tiên tại triển lãm TFWA Châu Á Thái Bình Dương vào tuần tới (gian hàng C34).   Theo báo cáo, Diverse Flavours hợp tác với Champagne Taittinger để phát triển chiến lược dài hạn cho sự thâm nhập vào thị trường miễn thuế…

Diverse Flavours thêm Eagles’ Nest vào danh mục vang

Diverse Flavours được ủy quyền làm đại diện cho Eagles’ Nest Wine tại Châu Á và miễn thuế/ bán lẻ du lịch Trung Đông. Diverse Flavours, đồng sáng lập bởi giám đốc điều hành miễn thuế nhiều kinh nghiệm – Anthony Budd trong năm 2011, là công ty xuất khẩu vang, thực phẩm, rượu &…