G. Marquis bước vào kênh bán lẻ miễn thuế

Magnotta Winery Corporation đã ra mắt G. Marquis, một bộ sưu tập mới các loại rượu vang bàn cao cấp và vang đá – Icewines siêu cao cấp, dành cho kênh bán lẻ miễn thuế Bắc Mỹ. Có mặt trên khắp Canada bao gồm các cửa hàng miễn thuế tại Ontario, Quebec và British Columbia,…