Bacardi ra mắt bộ sưu tập Royal Burgh với Gebr Heinemann

Bacardi kênh Bán Lẻ Du Lịch Toàn Cầu hợp tác với Gebr Heinemann, ra mắt bộ sưu tập whisky mạch nha đơn Glen Deveron Royal Burgh tại một số sân bay tại Frankfurt, Copenhagen và Oslo. Bacardi tạo ra bộ sưu tập mới nhất dành riêng cho kênh bán lẻ du lịch, dòng sản phẩm…