Whisky lâu năm nhất đã được bán

Ngày hôm qua, chai whisky mạch nha đơn cất lâu năm nhất thế giới đã được bán. Bắt nguồn từ một xưởng chưng cất nhỏ tại Scotland ngày 15 tháng 10 năm 1938 .   Dòng mạch nha đơn cất Speyside cực kỳ hiếm có Mortlach 70 năm được đưa ra thị trường bởi Gordon…