Kosher vodka

Chủ tịch Haleybrooke International, Patrick Nilson cho biết: “Đây là một thể loại rất thú vị với chúng tôi. Chúng tôi đã có vài dòng vodka trong danh mục sản phẩm nhưng đây là những chai Kosher vodka đầu tiên của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cần phải có dòng sản phẩm chất lượng Kosher…