Altia mua lại Larsen Cognac từ Remy Cointreau

Remy Cointreau vừa ký kết thỏa thuận với tập đoàn Bắc Âu – Altia về việc chuyển nhượng Larsen Cognac, bao gồm ‘thương hiệu, tài sản công nghiệp và thương mại cũng như hàng tồn kho cần thiết đảm bảo cho toàn bộ hoạt động có thể diễn ra liên tục’. Sáng lập năm 1926…