Giải thưởng cho vang đá Peller Vidal

The World Association of Wine & Spirit Writers and Journalists ( Hiệp hội nhà văn & nhà báo thế giới chuyên về rượu vang & rượu mạnh) công nhận Peller Vidal Icewine 2008 là dòng vang của năm 2010/2011. “Đây thực sự là tin tức thú vị. Chúc mừng các nhà làm rượu vang của…