Wayne Gretzy Icewine ra mắt với Nuance tại Toronto

Wayne Gretzky Estates ra mắt dòng sản phẩm mới Cabernet Franc và 2011 Vidal Wine dành riêng cho The Nuance Group tại sân bay quốc tế Toronto Pearson từ 01/05. Greg Berti, thuộc Wayne Gretzky Estates, nhận xét: “Là nơi duy nhất lớn nhất kinh doanh vang đá Canada trên thế giới, Tax & Duty…