Whyte & Mackay ra mắt Mackinlay’s ‘The Journey’

Whyte & Mackay tuần trước vừa cho ra mắt phiên bản mới của mạch nha Mackinlay tại Whisky Fest, New York. 1000 chai ‘The Journey’ sẽ được phân phối trong kênh bán lẻ du lịch cũng như  các thị trường trọng điểm như Úc, New Zealand, Canada, các nước Bắc Âu và Mỹ. Được biết…